Palludan Fremtidsforskning
Nyhavn 43 st. 1051 København K. Tlf. +45 21445366. Email: up@palludan.dk

Velfærd i klemme
om nettosamfundet, den krævende klasse og mulige kommunale strategier

En debatbog af Uffe Palludan

Hvis der ikke udvikles og implementeres nye måder at løse det offentliges opgaver på nu, vil det uanset den politiske vilje ikke være muligt at dække de behov, der er for uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og lægehjælp om få år. I stadigt stigende grad vil mennesker, der har behov for hjælp, ikke blive hjulpet. Kort sagt: Konsekvensen vil blive velfærdsstatens afvikling.

 Dette er hovedkonklusionen i analyserne i debatbogen ”Velfærd i klemme”, som er skrevet af fremtidsforskeren, cand.polit. Uffe Palludan. Han har i mange år været aktiv deltager i debatten om kommunernes og velfærdssystemernes fremtid. 

Bogen præsenterer fire mulige strategier – udviklingsveje – som kommunerne kan følge. Problemet er, at kommunerne kun kan udvikle nye måder at løse opgaverne på, hvis statens styring af kommunerne slækkes.

 

Bogen "Velfærd i klemme" rummer således et grundlag for diskussioner af, hvad man konkret kan gøre, hvis man ønsker at bevare velfærdssamfundet. 

 

Bestil bogen her.

Copyright ® 2010 www.palludan.dk