PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

 

DSB og banerne  sporet - igen

 

Bogen DSB af sporet udkom i efteråret. Den har vakt megen opsigt med sin analyse af, hvad det er, der er galt i banesektoren og har allerede ført til mange debatter. Således deltager bogens forfatter Uffe Palludan i en debat med transportminister Mogens Heunicke tirsdag den 24. februar kl. 20. på Det Politiske Kandestøberi, Toga Vin og Ølstue, Store Kirkestræde 3, København K. Alle er velkomne - så længe der er plads.

 

Bogen kan bestilles her (klik her) Den er på 270 sider og koster 348 kr. incl. moms.

 

Samtidig kan vi nu bekræfte rygter om, at bogen vil blive fulgt op af endnu en bog om banerne. Den får titlen DSB og banerne på sporet - igen. Hvor DSB af sporet stillede en diagnose, nemlig at  DSB´s og banernes strategiske fokus i årtier har været forskudt væk fra alt det, DSB burde have fokuseret på og sandsynliggjorde det gennem et utal af eksempler, så rummer den nye bog et muligt samlet svar på problemerne.i form af en En selvfinansierende vision for jernbanens fremtid. Men vi røber ikke pointerne før den udkommer til april. Indtil da må vi holde os til DSB af sporet. Her bringes bagsideteksten:

De seneste DSB-skandaler er bredt kendt i Danmark. Det drejer sig om IC4, Waterfront, Rejsekortet m.fl. Hvad der ikke er kendt i brede kredse er, at skandalerne har ligget som sorte perler på en snor igennem flere årtier. De fleste af skandalerne er ukendte i offentligheden, men deres samfundsmæssige skadelige effekt kan sagtens måle sig med de seneste.

 

Denne bog gennemgår skandalerne én for én men vigtigst: bogen identificerer den røde tråd gennem alle skandalerne: Ledelsesmæssig fokusforskydning bort fra den primære transportopgave og over til politisk optimering af selve virksomheden DSB.

 

Forfatteren har i et par år i begyndelsen af 80’erne selv været ansat i DSB’s Økonomis- og Planlægningsafdeling, men han har fulgt DSB meget tæt i alle årene derefter, og har derfor et indgående kendskab til hele forløbet.

 

Bogen giver et indblik i offentlig forvaltning når den er mest surrealistisk og burde indgå som pensum for studerende, der uddanner sig indenfor offentlig forvaltning. DSB har nemlig ikke hele skylden. Forskellige regeringer af varierende politisk observans har fredet uvæsenet under dække af ’moderniseringstiltag’ og ved fejlagtigt at oversætte den trafikpolitiske holdning om at kollektiv trafik er godt til at DSB er godt.

 

Ukrainekrisen og Østersøen 

 

I foråret 2014 offentliggjordes Uffe Palludans Ukendt hav - En opdagelsesrejse rundt om Østersøen med forord af Uffe Ellemann-Jensen.

 

Nu er Bibliotekscentalens lektørudtalelse (en anmeldelse specielt for bibliotekarer) kommet. Den konstaterer: "Meget interessant bog der vender op og ned på begrebet nationalstat og fædreland og giver en fornemmelse for Østersøegnens historiske sammenhæng, som ellers er fuldstændigt glemt" og det konstateres om bogen, at "Der findes ikke tilsvarende fra hele Østersøkysten".

 

Konklusionen er en entydig købs-opfordring til bibliotekarerne: "Købes på alle biblioteker, da den udfylder et hul".

 

Det eneste man måske bør tilføje er, at bogen også giver et grundlag for at forstå polakkernes og balternes følelser i forbindelse med Ukrainekrisen. Derfor bringes her på denne hjemmeside to små uddrag fra bogen. De bringes under fanebladet til venstre under overskriften "regional udvikling". Læs mere om  Ukendt hav nedenfor, hvor den også kan bestilles.

 

 

Lys og møke over Femern Bælt

 

I 2013 gennemførte Palludan Fremtidsforskning for Ministeriet for by, Bolig og Landdistrikter et scenarieprojekt med titlen Lys og mørke over Femern Bælt Se video her

 

 

Fremtidstænkning. Foredrag. Rådgivning

 

En klog mand har engang sagt, at fantasi er vigtigere end viden. Hans navn er Albert Einstein og citatet fortsætter for mens viden omfatter alt det som er, så omfatter fantasi alt det som vil komme til at være. Det beskriver meget præcist, hvad fremtidstænkning handler om.

Fremtid er noget, man tænker på, filosoferer over, udvikler og skaber, men ikke noget, man i traditionel forstand "forsker i" og "studerer".

 

Fremtidstænkning er vidensbaseret fantasi. Fremtidstænkning er grundlaget for at udvikle virksomheder og offentlig forvaltning. For strategisk tænkning. Det handler om erkende og tackle muligheder og trusler. I den enkelte virksomhed, som i samfundet. Fremtidstænkning og innovation er tæt knyttet til hinanden.

 

Palludan holder foredrag, deltager i debatter, skriver artikler og bøger om fremtiden. Desuden rådgives virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Uffe Palludan har siden 1987 holdt langt over 1000 foredrag om fremtiden på dansk, svensk, engelsk og tysk i ti lande i alle mulige sammenhænge. Hvert enkelt foredrag har været tilpasset  omstændighederne - og de høster stor ros for på en gang at være seriøse, inspirerende og underholdende og fører til mange genbestillinger.Uffe Palludan er i stand til at tilpasse foredrag om fremtiden til enhver forsamling.

 

 

Metropol Øresund

 

- en ny bog af Uffe Palludan, 168 sider, købes her.

 

Udviklingen i Øresundsregionen er gået i stå. Årsagen er at ingen har til opgave at tænke langsigtet og på tværs, så alle initiativer bliver til enkeltstående tiltag uden langsigtet perspektiv og sammenhæng.

 

I bogen Metropol Øresund foreslår Uffe Palludan, at der dannes et udviklingsselskab, der skal finansiere, etablere og drive to nye forbindelser over sundet og at det samtidigt skal udvikle de mentale bånd over sundet.

 

Der er tale om en selvfinansierende samlet pakke bestående af:

 

* En metro mellem København og Malmö

* En jernbanetunnel mellem Helsingør og Helsingborg for persontog og biltog

* Et ekstra spor på Kystbanen til gennemkørende hurtige tog

* En ny takstpolitik

* Udvikling af mentale bånd over sundet

 

Samlet vil disse tiltag kunne finansieres uden offentlig støtte og gennemføres af et privat udviklingsselskab.

 

Ved at binde de to tunnelprojekter finansielt sammen får Malmö en interesse i HH-forbindelsen, da den kan finansiere metroen. Samtidig får Helsingborg og Helsingør en interesse i at metroen etableres, da det er forudsætningen for Malmös og Københavns støtte til HH-forbindelsen og den opgraderede Kystbane.

 

Et udviklingsselskab, vil se det at skabe mentale bånd over sundet som en selvstændig og god investering, som vil forrente sig i form af øgede driftsindtægter fra de faste forbindelser.

Sådan kan man skabe ny vækst i Øresundsregionen og realisere den 20 år gamle vision ”byfusion og regionsdannelse”, der endnu ikke er blevet til virkelighed.

 

 

Ukendt hav

- ny bog af Uffe Palludan, 414 sider, købes her

 

Bogen med undertitlen En opdagelsesrejse rundt om Østersøen har forord af Uffe Ellemann-Jensen og beskriver en rejse i tid og sted omkring den Østersø vi ikke kender. På den lange rundrejse og besøges mere end et halvt hundrede byer, hvor han i fortiden finder fremtiden. Undervejs fortæller han om byer og regioner, beskriver deres historie og kommer med personlige betragtninger i relation til det han ser. Som turen skrider frem bliver det stadig tydeligere, at Østersøens regioner har en historie, hvor de gensidigt er filteret ind i hinanden i en sådan grad, at man kan tale om Østersøregionen som en historisk region.

 

Han kommer hele vejen rundt – ikke bare i geografien, men også i historien, hvor vi hører om alt fra middelalderens korstog til det tyvende århundredes mørke totalitarisme, som Østersøområdet i ekstrem grad led under. Han besøger mere end 50 byer i 10 lande fra Kaliningrad til Malmö. Han besøger det tidligere Leninskibsværft i Gdansk, Wolfschanze i det gamle Østpreussen, hvor Hitler tilbragte 3 ½ år under anden verdenskrig og okkupationsmuseet i Riga.

 

Han fortæller med et stort overblik om den dansk-tyske historie, Hanseforbundets, den svensk-tyske historie, om DDRs og Polens historie siden den polske stats grundlæggelse for 1000 år siden, om Kaliningrad og det gamle Østpreussen, om Litauen, Letland og Estland hører vi historier, der ikke før har været fortalt på dansk. Vi kommer til Viipuri, og ser en by der før krigen var et symbol på den unge finske stats fremadstræben, som Stalin lagde i grus under vinterkrigen og som er rejsens absolutte nulpunkt. Vi kommer til Åland og hører om hvorfor øerne har særstatus. Vi kommer til Østersøens centrum Visby på Gotland for til sidst at komme til det gamle Østdanmark, Blekinge, Skåne og Bornholm. I Malmö møder forfatteren en gammel kollega og skåning og de diskuterer hvad Skåne egentligt er.

 

 

"Det er overordentligt godt – det er sådan en bog jeg gerne selv ville have skrevet”

Uffe Østergaard, professor i europæisk historie, CBS

"Det er nærmest chokerende, så lidt vi ved om vore nærmeste naboer. Det var min konklusion, da jeg havde læst kapitlet om Litauen i forbindelse med en rejse til den europiske kulturby Vilnius”.

Else Christensen-Redzepovic,

tidligere projektchef for Sønderborg-Syddanmark-Slesvig-Holstens

kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017.

"Forfatteren har besøgt steder, som emmer af historie, og fortæller om det,så det må rykke i alle hans læsere for at komme afsted og se det med egne øjne"

Uffe Ellemann-Jensen i bogens forord

 

Velfærd i klemme

 

Palludan arbejder med velfærdsudvikling. Udgangspunktet er, at nul-vækst i den offentlige økonomi og stigende behov for ydelser nødvendiggør nye måder at løse opgaverne på. Det blev beskrevet i bogen Velfærd i klemme. Udvikles ikke nye måder er perspektivet velfærdsstatens nedsmeltning.

 

Regeringens reformvej er et et forsøg på at give et svar på udfordringerne, men det er ikke svaret. Regeringen har nemlig valgt ekspertvejen, men eksperter er kun eksperter i det givne, ikke i det nye. De foreslår derfor effektivisering, styring og kontrol. Det er ikke tilstrækkeligt til at undgå velfærdsstatens nedsmeltning. Der skal tænkes nyt.

 

I bogen Veje ud af kommunernes økonomiske klemme præsenterede Palludan seks nye veje, som fører til seks meget forskellige velfærdsstater, kommuner, lokalsamfund og institutioner på de enkelte områder, dvs. skoler, sygehuse, ældrepleje etc.

 

De seks veje er den professionelle vej, fællesskabsvejen, markedsvejen, fokusvejen, den glokale vej samt den nye velfærdsvej. Med dem som udgangspunkt kan man udvikle de nye ideer til velfærdsudvikling, som der er behov for.Læs mere her

 

Palludan har udviklet nogle forrygende foredrag om disse emner. De kan indgå i almindelige medarbejder- eller borgerkonferencer med henblik på at skabe en almindelig erkendelse af den klemme det offentlige befinder sig i, men de kan også indgå i egentlige ideudviklingsseminarer.

 

Bøgerne bestilles allerøverst på denne side.

 

Et nationalt velfærdsinnovationsprojekt

 

Det, Danmark har behov for, er et nationalt velfærdsinnovationsprojekt. Det er simpelthen nødvendigt, at der udvikles nye måder at løse opgaverne på. Alene den demografiske udvikling betyder, at der ikke vil være hænder nok til at løse dem. Det skyldes ikke bare væksten i antallet af ældre og faldet i arbejdsstyrken, men i høj grad, at velfærdssektoren blev udbygget i 1970erne, da de store efter-krigsårgange kom på arbejdsmarkedet og at de skal pensioneres i de kommende år. Blot for at opretholde uændret serviceniveau er det lige før at det offentlige kan ansætte hele ungdomsårgange. Det er helt uholdbart. Palludan har udviklet redskaberne til at skabe og gennemtænke de nye ideer, der er forudsætningen for at velfærden og samfundsøkonomien kan holde sammen i femtiden.

 

Danmark og Sverige, danskere og svenskere

 

Ukendsskabet til de kulturelle forskelle mellem Danmark og Sverige er så stort, at  erhvervslivet taber milliarder på ikke at have et ydmygt forhold til dem. Manglende viden er også baggrunden for, at Øresundsregionen ikke er blevet den succes, den kunne være blevet.

 

Bogen "Danmark og Sverige - danskere og svenskere. En bog om lande og mennesker, der er så lig hinanden og så alligevel så forskellige" er udarbejdet for Region Skåne. Den beskriver lande og kultur set i forhold til hinanden. Konklusionen er, at man kan tale om en dansk logik og en svensk logik, som det er helt centralt at forstå. Bogen rummer kapitler om det geografiske udgangspunkt, historien, folkelige bevægelser, folkekultur, sociale strukturer, offentlig forvaltning, politiske partier, organisation og ledelse. Den henvender sig til alle der beskæftiger sig med den anden siden af Sundet, danske og svenske læsere. Der finansieret af Region Skåne. Den er forfattet på dansk.  Bogen bestilles her

 

 

Innovation og offentlig forvaltning

 

I forlængelse af bøgerne om den offentlige sektors udfordringer (Velfærd i klemme) og muligheder (Veje ud af kommunernes økonomiske klemme) udsendte Palludan en bog om barriererne for nytænkning med titlen Innovation og offentlig forvaltning, som handlede om at der måske er et større kulturproblem i den offentlige forvaltning end det styringsproblem, der er i konstant fokus.Bogen diskuter, hvad der kan gøres for at udvikle forvaltningen til det moderne innovative og demokratiske samfunds behov. Den kan bestilles her

 

Nedenfor bringes Dansk BiblioteksCenters lektørudtalelse vedrørende bogen i sin helhed:

 

"Anvendelse/målgruppe/niveau: For en bred gruppe af ledere og ansatte i den offentlige sektor som arbejder med innovation og strategier for velfærdsstatens fremtidige struktur og offentlig forvaltning

 

Beskrivelse: Uffe Palludan er fremtidsforsker og har i mange år arbejdet med fremtidsperspektiver for den offentlige sektor. Hans pointe i denne inspirationsbog er, at det er nødvendigt med et paradigmeskift i den måde den offentlige forvaltning drives på, hvis der skal skabes plads til innovative og kreative tiltag. En lang række eksempler primært fra den statslige sektor underbygger hans opfattelse af, at kulturen i det offentlige ikke er struktureret til nytænkning, men i stedet er, men i stedet er bestemt af forhold som stammer tilbage fra enevælden. Et forfriskende og velanbragt indspark i debatten om innovation, offentlig forvaltning og vores muligheder som samfund for at overleve i en globaliseret verden.

 

Sammenligning: Palludan har tidligere udgivet en række bøger om offentlig forvaltning senest Veje ud af kommunernes økonomiske klemme, 2011, Velfærd i klemme, 2011, og Fra gamle måder til nye veje, 2011.

 

Samlet konklusion: Et inspirerende indlæg i debatten om den offentlige sektors organisation i relation til nødvendigheden af innovation og nyudvikling".

 

 

Lidt mere om fremtidstænkning

 

Fremtidstænkning handler om at se fremtiden i et helhedsperspektiv og dermed se

befolkningsudvikling, klima, økonomi, teknologi, infrastruktur, globalisering, værdier, politik, individ og samfund som en helhed.

 

Palludan ønsker at give alle, et seriøst funderet og kreativt tænkt grundlag for at formulere strategier. Palludan Fremtidsforskning blev etableret i 2007 af den kendte fremtidsforsker og nationaløkonom Uffe Palludan.

 

Palludan Fremtidsforskning er en rådgivningsvirksomhed, der inspirerer til nytænkning og åbenhed gennem foredrag, udarbejdelse af rapporter, strategioplæg, mv. Vi hjælper med formulering af strategier og yder sparring.

 

Vi arbejder for alle, der har interesse i at være klædt på til fremtiden: store og små virksomheder, kommuner, statslige institutioner, organisationer. Palluden holder foredrag om fremtiden. De skræddersys til den enkelte opdragsgivers behov. Uffe Palludan har holdt mere end 1000 foredrag.

 

Palludan Fremtidsforskning indgår i et netværk af journalister, IT-rådgivere, management konsulenter, arkitekter, økonomer mv.

 

Palludans arbejde baserer sig på 25 års erfaring med fremtidsforskning i stort set alle de mulige sammenhænge.

 

Copyright ® 2012 www.palludan.dk